اطلاعات گردشگری

رویداد ها

HOLI FEST

هولی فست یا فستیوال رنگها یکی از مراسم زیبای مردم هند است که در آن به جشن با رنگها می پردازند .

دنبال جای دیگری هستید؟

اگر جای ديگري را مد نظر داريد مي توانيد با گرفتن يك تاكسي خیلی سریع به آن برسید