سند ملکی در ترکیه

معرفی سند ملکی در ترکیه


کشور ترکیه با انتقال ملک و مستغلات برای تمامی افراد با ملیت ترک و همچنین اتباع خارجی ، سند خرید رسمی و دولتی صادر می کند . و با در دست داشتن سند ، شما مالکیت صد در صد ملک خود را از دولت ترکیه دریافت خواهید کرد و طبق قوانین کشور ترکیه تنها شخص صاحب سند حق نقل و انتقال ملک به غیر را دارد .

مشخصات بصری سند

 - عکس مالک سند
- آدرس ملک خریداری شده
- مشخصات ثبتی مربوط به ملک در اداره اسناد
- نوع مجوز ارائه شده در ارتباط با زمین مربوطه
- مساحت کل زمین
- نوع مالکیت
- قیمت ملک به ارزش لیره ترکیه
- مشخصات مالک قبلی
- مشخصات مالک جدید
- آخرین تاریخ تغییر مالکیت
- شماره ثبت مالکیت قبلی
- اطلاعات مربوط به ثبت مالکیت جدید
- تاریخ تغییر مالکیت جدید
- تاریخ ، مهر و امضای مدیر اداره ثبت اسناد

نکته : صدور سند در ترکیه بر خلاف کشورهای عربی قابل انتقال به وارث می باشد.


مدارک مورد نیاز جهت صدور سند املاک در ترکیه:


- اصل گذرنامه خریدار با اعتبار حداقل شش ماه
- ترجمه گذرنامه به ترکی استانبولی
- شماره مالیاتی خریدار
- چهار قطعه عکس خریدار